mai există speranță .

Mi-ai dat aripi si m-ai facut sa zbor.
Mi-ai atins mana si am putut atinge cerul ,
Mi-am pierdut credinta si tu mi-ai dat-o inapoi.
Mi-ai spus ca nici o stea nu este imposibil de atins.
Ai stat langa mine si eu am stat falnica
Am dragostea ta, o am toata
Sunt recunoscatoare pentru fiecare zi pe care mi-o daruiesti.
Poate ca nu stiu prea multe
Dar stiu atat ca asta este adevarat
Sunt binecuvantata pentru ca sunt iubita de tine.

Home Theme Ask me anything Submit
Subconștientul meu întreabă de tine.

Augusten Burroughs, You Better Not Cry (via h-o-r-n-g-r-y)

(Source: durianseeds, via noivenimrestulseduc)

And I began to let him go. Hour by hour. Days into months. It was a physical sensation, like letting out the string of a kite. Except that the string was coming from my center.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter